Run Ocr Sweden

Vi har 3 huvudområden som vi har i företaget.

  • Arrangerar Ocrlopp 
  • Tillverkar hinder och grepp till Ocr träning, tävling och arrangörer
  • Utför konsultarbeten , Konstruerar,  inspirerar och lämnar förslag till beställare av hinder vid anläggning av nya hinderbanor. Kan lämna förslag och offerter.
Run Ocr Sweden har ingående samarbeten med hindertillverkare.Vi tillverkar hindren och prototyper själva men har även hjälp av lokala konstruktions och produktions företag. 
Alla hinder och grepp tillverkas och  testas av oss. Sedan får en testgrupp prova på svårighetsgraden, säkerheten, material, mm och ev. justeringar görs efter detta test. När vi är nöjda med hindret tillverkar vi det eller lämnar det för produktion.
 

Kontakt


Mail: runocrsweden@gmail.com
Tel Anders Olsson 070-64 68 140