Startgrupps information

Elit 
Tidtagning med "Armbandsprincipen"
Varje atlet i elit kommer få 3 st armband.
Behöver klara alla hinder utan hjälp och får inte hjälpa någon annan löpare.
Det går att göra flera försök tills man klarat hindret eller ger upp. Om man inte klarar hindret klipps ett armband av och man får fortsätta loppet.
Topp 3 i Elit-klass med flest armband kvar, Dam o Herr tävlar om att stå överst på prispallen.

Resultatet presenteras som:
Elit Herr och Dam med 0-3 band, där alla med:
3 armband går först inom tidsgränsen,
sedan de med 2 armband, sen de med 1 armband, sist inget armband kvar.
Tidsgränsen 1 timme o 15 minuter

Race
Tidtagning med "Armbandsprincipen"
Varje atlet i race kommer få 3 st armband.
Behöver klara alla hinder utan hjälp och får inte hjälpa någon annan löpare.
Det går att göra flera försök tills man klarat hindret eller ger upp. Om man inte klarar hindret klipps ett armband av och man får fortsätta loppet.
Topp 3 i Race-klass med flest armband kvar, Dam o Herr tävlar om att stå överst på prispallen.

Resultatet presenteras som:
Race Herr och Dam med 0-3 band, där alla med:
3 armband går först inom tidsgränsen,
sedan de med 2 armband, sen de med 1 armband, sist inget armband kvar
Tidsgränsen är 1 timme och 15 min
 

Startande i Motionsklassen "Run For Fun"
Här får man hjälpas åt för att klara alla hinder !
Ingen tidtagning 
Dock kommer alla få 1 armband 

 

Regler

Regler för Run Ocr
1 Som deltagare är du skyldig att känna till samtliga regler för racet.
2 Allt deltagande sker på EGEN RISK.
3 Run Ocr frånsäger sig allt ansvar för skador på deltagarna och eller dess utrustning. Om någon deltagare skadar sig eller deras utrustning eller kläder går sönder är Arrangörerna inte ansvariga.
4 All registrering för Run Ocr är slutgiltigt, dvs att du har ingen ångerrätt. Arrangörerna kommer inte återbetala någon anmälningsavgift.
5 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att kunna ändra racet när helst de vill.
6 Det kommer finnas en snitslad bana, följ den.
7 Run Ocr är en utmaning, på alla nivåer. Behöver någon medtävlande hjälp – ställ upp.
8 Har du eller någon annan medtävlande skadat sig under racets gång är du skyldig att påkalla tävlingsledningens uppmärksamhet. Säg till närmaste funktionär.
9 Vi har på ”run for fun” ingen minimi ålder för start i ”Family ” . Där är det upp till den vuxna som springer med den mindre åriga att tillse att ingen fara uppstår. Alla hinder är inte tvungna att klaras av i denna startgrupp.
10 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ställa in racet. Om detta sker betalas anmälningsavgiften tillbaka, men ingen ersättning för resor eller hotellbokningar etc står Run Ocr för.
11 Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol, droger eller dopningspreparat under tiden du springer loppet.
12 Följ Funktionärena anvisningar vid hinder och längs med banan
13 All förändring i din anmälan(överlåtelse, ändring av lagnamn etc)måste ske tidigare än 2 veckor innan start.
14 Som deltagare ger du Run Ocr tillstånd att publicera bildmaterial från event i de kanaler Run Ocr önskar sig använda. Detta omfattar även möjlighet att dela detta material med tredje part så som sponsorer och partners.
15. Där deltagare inte är myndig och  deltar är det upp till förälder eller annan vuxen att ta ansvar för den yngre deltagarens säkerhet längs banan.
 

Armbandsprincipen =
Alla hinder måste klaras utan hjälp.
Antalet försök är obegränsat
Startande i Elit och i Raceklassen får tre armband som tas bort från atleten om:
Och när ett hinder inte klaras genom att :
deltagaren ger upp utan att klara hindret
Att deltagaren tagit hjälp av annan deltagare
Att hindret inte gjorts på rätt sätt och deltagaren fortsatt ändå.
ett band tas vid varje hinder som inte klaras eller ges upp av den tävlande.