Startgrupps information

Startklassen RACE
med startgrupper Elite, Qualifier, Veteran, Youth och Race


Tidtagning med "Armbandsprincipen"
Varje atlet i race kommer få 3 st armband.
Behöver klara alla hinder utan hjälp och får inte hjälpa någon annan löpare.
Det går att göra flera försök tills man klarat hindret eller ger upp.
Om man inte klarar  ett hindr klipps ett armband av och man får fortsätta loppet.

Topp 3 i Elit-klass med flest armband kvar, Dam och Herr tävlar om att stå överst på prispallen.

Resultatet kommer innefatta alla som startar i Race
Resultat med 3 armband går först  (inom timelimit )
sedan de med 2 armband, sen de med 1 armband, sist inget armband kvar.
Tidsgränsen 1 timme o 15 minuter
Defenitiv timelimit kommer meddelas på tävlingsdagen. Beroende på bla väder 

Startklassen " Run For Fun "
Här får man hjälpas åt för att klara alla hinder !
Man kan gå förbi ett hinder som man inte vill/kan göra
Ingen tidtagning .
Ingen blir av med sitt band 
Bara Kul !
 

Regler

Regler för Run Ocr
1 Som deltagare är du skyldig att känna till samtliga regler för racet.
2 Allt deltagande sker på EGEN RISK.
3 Run Ocr frånsäger sig allt ansvar för skador på deltagarna och eller dess utrustning. Om någon deltagare skadar sig eller deras utrustning eller kläder går sönder är Arrangörerna inte ansvariga.
4 All registrering för Run Ocr är slutgiltigt, dvs att du har ingen ångerrätt. Arrangörerna kommer inte återbetala någon anmälningsavgift.
5 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att kunna ändra racet när helst de vill.
6 Det kommer finnas en snitslad bana, följ den.
7 Run Ocr`s tävlingsledare skall få ev. klagomål på placering, resultat eller annat måste vara en skriftlig och vara tävligsledningen till handa högst 30 minuter efter målgång gällande atlet.
8 Har du eller någon annan medtävlande skadat sig under racets gång är du skyldig att påkalla tävlingsledningens uppmärksamhet. Säg till närmaste funktionär.
9 Vi har på ”run for fun” ingen minimi ålder för start i ”Family ” . Där är det upp till den vuxna som springer med den mindre åriga att tillse att ingen fara uppstår. Alla hinder är inte tvungna att klaras av i denna startgrupp.
10 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ställa in racet. Om detta sker betalas anmälningsavgiften tillbaka, men ingen ersättning för resor eller hotellbokningar etc står Run Ocr för.
11 Det är inte tillåtet att vara påverkad av alkohol, droger eller dopningspreparat under tiden du springer loppet.
12 Följ Funktionärenas anvisningar vid hinder och längs med banan
13 All förändring i din anmälan(överlåtelse, ändring av lagnamn etc)måste ske tidigare än 2 veckor innan start.
14 Som deltagare ger du Run Ocr tillstånd att publicera bildmaterial från event i de kanaler Run Ocr önskar sig använda. Detta omfattar även möjlighet att dela detta material med tredje part så som sponsorer och partners.
15. Där deltagare inte är myndig och  deltar är det upp till förälder eller annan vuxen att ta ansvar för den yngre deltagarens säkerhet längs banan.
 

Armbandsprincipen =
Alla hinder måste klaras utan hjälp.
Antalet försök är obegränsat
Startande i Raceklassen får tre armband som tas bort från atleten om:
När ett hinder inte klaras genom att :
deltagaren ger upp utan att klara hindret
Att deltagaren tagit hjälp av annan deltagare
Att hindret inte gjorts på rätt sätt och deltagaren fortsatt ändå.
ett band tas vid varje hinder som inte klaras eller ges upp av den tävlande.
 diskvalificering kan ske även i efterhand om inte funktionärsuppmaning följts, hinder gjorts rätt eller osportsligt beteende eller liknande.