Faq

  1. Kommer det vara vattenhinder där man inte bottnar ? Nej, simkunnighet är inget krav. Kan däremot förekomma grunda vattenhinder. 
  2. Kan man som vuxen springa tillsammans med 2 barn i "Family" ? Ja max 2 barn  per vuxen
  3. Vart hämtar man startkuvertet? Vid start o målet på Stortorget 
  4. Plats för start och mål ? Stortorget i Karlshamn
  5. Första start är ? Kl. 10.00  och  den 10 Oktober 2020
  6. Behöver jag göra något för att flytta min biljett till det nya datumen för loppet ? Nej, Vi flyttar biljetten enl. utskickat mail